Dijital Ajans Hizmetleri

Reklam Planlama

Reklam planlamaları, yani reklam stratejisi, reklam veren firmanın, reklama ayırdığı bütçe ile ilgilidir. Reklam planları, ayrılan bütçe bağlamında, hangi tür reklam tasarımının hangi içeriklerle kullanılacağı, reklamın etkileyiciliğinin arttırılması için nelerin, kimlerin kullanılacağı düşünülmektedir. Bütçe bu içerikleri belirlemektedir. Bunun yanı sıra, tasarımın çeşidini belirlemektedir. Reklam filmi, reklam cıngılı, spot, görüntü, efekt, resim, animasyon v.b. bununla birlikte reklamın mecrasını belirlemektedir; televizyon, radyo, gazete veya dergi, açık hava reklam mecraları, internet v.s. gibi. Reklamların tasarımlarını veya izleyeceği mecraları, reklam ajansları belirlemektedir. Reklam veren firmalar, reklam ajansına, yapması gereken reklamın içerikleriyle ilgili sunum yapmaktadır. Bu sunumda, reklam mesajları şekillenmektedir. Ayrıca, firmanın reklamda kullanmak istediği malzeme, araç-gereç, imajlar, sesler, fotoğraflar v.s. reklam ajansına iletilmektedir. Firma aynı sunumda, reklama gitme nedenlerini yani amaçlarını veya hedeflerini iletmektedir..

Projelerimizi İncele